P.O. Komendant Straży Gminnej

Starszy Inspektor Paweł Noga

 

Strażnicy

Starszy Strażnik Artur Bielski

Młodszy Specjalista Artur Dzierżak

Aktualności

2012-05-31 11:28:38
Rozpoczyna działalność Straż Gminna w Chełmcu

Straż Gminna w Chełmcu jest umundurowaną jednostką Gminy Chełmiec utworzoną Uchwałą Rady Gminy Chełmiec w grudniu 2011 roku,  celem wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikających z ustaw i przepisów gminnych. Przez pięć miesięcy trwały przygotowania do rozpoczęcia jej działalności.  Zakupiono  niezbędny sprzęt do wykonywania obowiązków regulaminowych. W tym czasie przeprowadzono również nabór kadr. Wyłonieni w konkursie strażnicy przeszli przeszkolenie oraz odbyli praktykę niezbędną do wykonywania obowiązków strażnika.

 

Załogę Straży Gminnej w Chełmcu tworzą:

P.O. Komendanta  - Starszy Inspektor Paweł Noga

oraz dwóch strażników:, Starszy Strażnik Artur Bielski , Młodszy Specjalista Artur Dzierżak

Całej Załodze Straży Gminnej w Chełmcu życzymy sukcesów w pracy.

Kontakt do Straży Gminnej w Chełmcu

Ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

Tel 18 414 56 50

Tel kom. 606 716 304

Email: strazgminna@chelmiec.pl

www.strazgminna.chelmiec.pl

2016-11-22 07:50:16
Całodobowa opieka weterynaryjna

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt:

Centrum Weterynaryjne Optimum

Pan Paweł Szłapka

ul. Krakowska 74, 33-300 Nowy Sącz

tel. do przychodni: 18 443-07-07 kom. 508-008-678

Do Gminnego Schroniska w Wielogłowach przyjmowane są zwierzęta (psy) bezdomne lub z interwencji z terenu Gminy

Chełmiec. Zgłoszenia pod numerem telefonu 785-992-903 lub 18 414-56-48.